Uprava

Sjednice općinskog vijeća

21. sjednica Vijeća  (16.09.2019)

Većina točaka Dnevnog reda sjednice odnosila se na Komus, Javnu ustanovu za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Sirač. Potreba za formiranjem ustanove nametnula se zbog postavljenih ciljeva realizacije projektnih aktivnosti...


19. sjednica Općinskog vijeća održana je 1. srpnja 2019. godine, a na njoj su donesene II. Izmjene proračuna koje su dopunjene na 20. sjednici, dva dana kasnije, odnosno 3. srpnja 2019. godine.


18. sjednica Vijeća  (21.05.2019)

Na sjednici vijećnici su prihvatili Izvješće načelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu za prošlu godinu, prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Proračuna s pratećim programima također za prošlu godinu...


Zatvorena savjetovanja  (02.05.2019)


Otvorena savjetovanja  (18.04.2019)


17. sjednica Vijeća  (21.03.2019)

Na 17. sjednici općinskog Vijeća donesena je odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu. Prihvaćena su izvješća iz 2018. godine za koja su donesene odluke o prihvaćanju istih...


16. sjednica Vijeća  (18.02.2019)

Dnevni red 16. sjednice VII. saziva općinskog Vijeća u Siraču nije dao naslutiti da će se skup protegnuti na trosatnu višesmjernu komunikaciju u kojoj su se bez zamora materijala pedantno čitale i donosile Odluke te vodile rasprave.15. sjednica Vijeća  (17.12.2018)

Iseljavanje poziva na buđenje na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini bila je tema 15. sjednice u ovom sazivu Vijeća Općine Sirač kao i Proračun za iduću godinu. Proračun za iduću godinu planiran je u iznosu od 15 milijuna kuna.