OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Odlukama Vlade RH od 13.4.2017. raspisani su lokalni izbori, te je Državno izborno povjerenstvo (DIP) donijelo Obvezne upute za provedbu izbora, te objavilo obrasce za postupak kandidiranja koji će biti dostupni za preuzimanje na stranicama DIP-a.

Obveznom uputom L-II propisan je redoslijed radnji i rokova za provedbu lokalnih izbora iz koje proizlazi da rok za predaju kandidacijskih lista / kandidatura počinje 21. travnja 2017. u 00,00 sati, a ističe 4. svibnja 2017. u 24:00 sata.

Kandidacijske liste / kandidature za Općinu Sirač predaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Sirač (OIP Sirač) unutar navedenog roka, a za sva pitanja vezano za isto obratiti se u sjedište OIP Sirač (prostorije Općine Sirač):

  • 21., 24.-28. travnja i 02. svibnja 2017. g. od 08:00 do 16:00 sati
  • 22., 23., 29., i 30. travnja i 01. svibnja 2017. g. od 10:00 do 14:00 sati
  • 3. svibnja 2017. g. od 08:00-20:00 sati
  • 4. svibnja 2017. g. od 08:00 do 24:00 sata

Izvan tog vremena na broj predsjednice OIP Sirač Sofije Drašner 098/240-186 ili članice OIP Sirač Zvjezdane Drašner 098/1665491.

Podsjećaju se predlagači da je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju (sa svim propisanim podacima) i to isključivo na obrascima propisanim Obveznim uputama DIP-a a koji su dostupni u prodavaonicama Narodnih novina ili na službenim stranicama DIP-a: www.izbori.hr

 

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica EU na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.
Priopćenje o provjeri i usklađivanju podataka o nacionalnoj pripadnosti birača u registru birača

(Broj pregleda: 634)

Novosti i događanja